Dr. Muzammil H. Siddiqi 1981 yılından beri yürütmüş olduğu California Orange County İslam Toplumu’nun direktörlüğünü halihazırda devam ettirmektedir. Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi’nin de Başkanı olan Siddiqi, ABD ve Kanada Camileri Konseyi’nin de kurucu üyelerinden biridir. Aynı zamanda, California Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) Musevî-Hristiyan ve İslamî Çalışmalar Akademisi Başkanı olarak da hizmet etmektedir. Teoloji üzerine yüksek lisansını Birmingham Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Din üzerine doktorasını da Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ağustos 2006’da, Dr. Siddiqi, Los Angeles Times gazetesi tarafından Güney California’nın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçilmiştir.

” Müslümanlar farklı dinlerden olan insanlarla, hatta farklı ideoloji, felsefe ve kültürleri benimseyen insanlarla da diyaloglar kurabilmelidir. Diyaloğun taşıdığı önem büyüktür. Müslümanlar her daim başkaları ile diyalog halinde bulunmuşlardır. İslamiyet bir diyalog dinidir. Kur’an bir diyalog kitabıdır. … Bizim başkalarını, başkalarının da bizi anlayabilmesi önem kazanıyor böylece. İşte diyaloğun amacı da budur.

Diyalog insanların dinini değiştirtme anlamını taşımıyor. Müslümanlar olarak bizim üzerimize düşen görev bu değil ki; bizim görevimiz mesajımızı iletmek sadece. …”

” Allah (c.c.) bize şu soruyu soruyor, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Sonra, Allah diyor ki, “innema yahşellahe min ibadihil ulema..“”Allah’a karşı en çok haşyet duyanlar ilim sahibi alimlerdir.” Kur’an çoğu yerde öğrenme ve ilim arayışı üzerinde, ilim ve akıl üzerinde durmuştur. İslamiyet’te bunlar çok büyük önem taşımaktadırlar. Bu yüzden de Hizmet Hareketi’nin öncelikli hedeflerinden birisinin eğitim olması beni çok sevindiriyor.”

” Modern dünyadaki en kayda değer işlerden birisi de insanî yardım çalışmalarıdır, çünkü Müslüman mültecilerin, çeşitli afetlerde zarar görmüş kimselerin, insan eliyle gelen felaketlerin, savaşların ve şiddetlerin mağduru olan masumların sayıları zirve noktalara ulaşmış durumdadır. …. Bu mültecilere yardım etmek için devletler gerekeni yapmaya çalışıyor, fakat devlet bu işi yalnız başına yapamaz ki. Bu yüzden, yardım çalışmalarında bulunan hareketlerin ve kurumların varlıkları büyük önem taşıyor.”

” İslam bir insanlık dinidir. İnsanları gözetmek, herkesi gözetmek zorundayız. Peygamberimiz (sav) diyor ki, “komşunu gözet”. “yalnızca Müslüman olan komşularını gözet,” demiyor. Hani var ya… “Vallahi la yü’min, vallahi la yü’min, vallahi la yü’min“, Peygamberimiz (sav) böyle diyor, “Allah’a yemin olsun ki iman etmemiştir, Allah’a yemin olsun ki iman etmemiştir, Allah’a yemin olsun ki iman etmemiştir.” Sahabeler de soruyorlar, “Kim iman etmemiştir ey Allah Rasülü!” “Komşusunun kendisinden emin olmadığı kişi, komşusunu gözetmeyen kişi iman etmemiştir,” diyor.”