Dr. Muzammil H. Siddiqi 1981 yılından beri yürütmüş olduğu California Orange County İslam Toplumu’nun direktörlüğünü halihazırda devam ettirmektedir. Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi’nin de Başkanı olan Siddiqi, ABD ve Kanada Camileri Konseyi’nin de kurucu üyelerinden biridir. Aynı zamanda, California Üniversitesi Los Angeles’ta (UCLA) Musevî-Hristiyan ve İslamî Çalışmalar Akademisi Başkanı olarak da hizmet etmektedir. Teoloji üzerine yüksek lisansını Birmingham Üniversitesi’nde, Karşılaştırmalı Din üzerine doktorasını da Harvard Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ağustos 2006’da, Dr. Siddiqi, Los Angeles Times gazetesi tarafından Güney California’nın en etkili 100 kişisinden biri olarak seçilmiştir.

” Bu hareketin İslamî sosyal hareketler içinde en geniş çaplı ve modern olanı olduğu kanaatindeyim. Eğitim, sosyal hizmetler, insanî yardım ve başka hizmetler sunma noktasında harika işler yapıyorlar.”

” Günümüz İslam dünyası birçok problemden muzdarip. Bunlardan en büyüğü, ayrışmadır. … İkinci bir mesele, eğitimdir. Eğitimde çok gerilerdeyiz. …. Bir başka problemimiz de hastalıklar noktasındadır. Acı çeken o kadar çok insan var ki. … İşte bunların hepsi… bir yandan insanları davet ederek onları bir araya getirmeli, bir yandan da onların eğitimsizliklerinin, yoksulluklarının, hastalıklarının çaresine bakmalıyız. Günümüzde ihtiyacımız olan dünya işte bu şekilde bir dünyadır. Birçok hareket gereğinden fazla siyasete dalmış bir vaziyette. Bu hareketler ve hükümetler arasında çatışmalar, kavgalar baş gösteriyor. Bu hiç de doğru bir şey değil. Asıl önemli olan şey sosyal çalışmalara, manevî çalışmalara yoğunlaşmaktır. Ve sonrasında, Allah’ın izniyle, bir yeniden doğuş baş gösterecektir. Yeniden doğma sabahtan akşama kadar gerçekleşecek bir şey değildir. Zaman alan bir şeydir. Dolayısıyla, ümmetin bu tür sosyal çalışmalara ihtiyacı var.”

“[Hizmet Hareketi’nin] Kökleri İslamiyet’e dayanıyor, sahip olduğu prensipler İslamî kaynaklarla temellendiriliyor… fakat, aynı zamanda, bu hareket modern çağa ait bir harekettir.

Yaptığımız her işte, yaşadığımız zaman dilimi ile ilişki kurabilmek zorundayız çünkü biz insanlar evrensel ve zaman üstü varlıklar değiliz. Biz insanlar hususî varlıklarız. Yaşadığımız zaman dilimine, mekana, içinde bulunduğumuz durum ve şartlara göre hususî şekil alan varlıklarız. Dolayısıyla, bu açıdan baktığımızda, evet, bu hareket de, Müslümanların günümüzde yaşamış olduğu meseleleri, zorlukları ve problemleri ele almaktadır.”

” Pacifica Enstitüsü’nün gezi programı bence harika bir program. Özellikle lider pozisyonunda olan Müslüman ve Müslüman olmayan kimselerin bu gezilere katılması çok önemli. Oldukça eğitici ve ilham verici bu organizazyon, aynı zamanda da, farklı kültürleri daha iyi anlamaya bir fırsat oluşturuyor.”