Prof. Dr. Trudy D. Conway, Maryland eyaletinde bulunan Mount St. Mary Üniversitesi’nde bir Felsefe profesörüdür ve kültürlerarası diyalog ve Orta Doğu’da kadının yeri konularında dersler vermektedir. Adalet ve Merhametin Buluştuğu Yer: İdam Cezasına Katolik Muhalefet adlı kitabın ortak yazarı olan Prof. Conway, Fordham Üniversitesi’nde master ve doktora lisanlarını tamamlamıştır. Halihazırda, idam cezasının kaldırılması üzerine yürütülen çalışmalara da aktif olarak katılmaktadır.

“Sayın Fethullah Gülen’i yazmış olduğu eserlerden, ondan ilham alan insanlardan ve bu insanların hayatlarında bırakmış olduğu izlerden tanıyorum. Beni özellikle etkileyen nokta, eserlerinin hiçbirinin herhangi bir ideolojnin güdümünde olmaması ve sürekli olarak karakter gelişimi üzerinde durması olmuştur.”

“…. samimiyet ve dürüstlükle şekillenmiş hayatların yaşanması adına onlara ümit verecek insanlarla beraber olmayı istiyorlar [gençler]. İnandıkları, benimsedikleri değerlerle barışık bir hayat yaşamayı ve bunu yaşamak için de cesaret, azim ve sağlam imana sahip olmayı arzu ediyorlar. Gençliğin buna gerçekten ihtiyaç duyduğunu görüyorum.Birçok açıdan da insanları Hizmet Hareketi’ne çeken şeyin, yüksek ihtimalle,bu olduğunu düşünüyorum.”

” Özü itibariyle, Hizmet’in hayırsever bir hizmet hareketi olduğunu düşünüyorum. Yani, insan sevgisi üzerine temellendirilmiş ve insanlığın iyiliği adına, sahip olduğun kabiliyet ve kaynakları seferber etmek üzerine kurulu bir hareket.”

” Aynı fakültedeki bir iş arkadaşım da Türkiye gezisine gelmeyi planlıyordu. Bir gün yanıma geldi; eşi ve kendisi, beş çocuk babası olarak onun Müslüman ağırlıklı bir ülkeye gitmesinin riskli olup olmayacağı konusunda endişe duyuyorlardı. Onlara dedim ki, “sen geziye git, ve sonrasında böyle düşündüğün için hissedeceğin utancı daha iyi anlayacaksın.”
Kanaatimce, derslerde insanlara bazı şeyleri öğretebilirsiniz. Fakülte seminerleri, sempozyumlar düzenleyebilirsiniz, fakat asıl kalplerin ve zihinlerin değişim geçirmesi ancak birebir tecrübeler sayesinde olabiliyor. Bazı iş arkadaşlarımda inanılmaz değişimlere şahit oldum.