Prof. Dr. Trudy D. Conway, Maryland eyaletinde bulunan Mount St. Mary Üniversitesi’nde bir Felsefe profesörüdür ve kültürlerarası diyalog ve Orta Doğu’da kadının yeri konularında dersler vermektedir. Adalet ve Merhametin Buluştuğu Yer: İdam Cezasına Katolik Muhalefet adlı kitabın ortak yazarı olan Prof. Conway, Fordham Üniversitesi’nde master ve doktora lisanlarını tamamlamıştır. Halihazırda, idam cezasının kaldırılması üzerine yürütülen çalışmalara da aktif olarak katılmaktadır.

” Hareketi bildiğim kadarıyla basit bir şekilde tanımlamam gerekirse, temeli itibariyle ilhamını dinden almış hayırsever bir hareket olduğunu söyleyebilirim.Yani, özünde dini inançlar ekseninde şekillenen bir insanlık sevgisi var ve bu geniş kapsamlı birçok hayırsever girişimin gelişmesini sağlıyor.”

” Rumi Forum’un düzenlediği Türkiye gezisindeyken bazı Amerikalı arkadaşların sık sık tartışma konusu olan mevzulara girmek istediklerini farkettim.Orada bulunanHizmet gönüllüsü arkadaş da “öncelikle ortak zemini belirleyerek güven tesis edelim” şeklinde vurgu yapıyordu. “O güveni inşa ettiğimiz zaman, tartışmak durumunda olduğumuz, ayrı düşündüğümüz konuları müzakere edebiliriz.” diyordu. Kanaatimce bu, Hizmet Hareketi’nin dünya görüşüdür ve bu farklı gruplar arasında köprüler kurma olasılığını oluşturur.Bence günümüzün çekişmeli ve çağdaş dünyasında bu çok önemli.”

” Bizler her ne kadar barışın inşaasını destekleyen bir dili kullanıyor olsak da, okullarda, ve çoğu zaman aile içinde de, gençlerimizi barışa giden yolda kullanılacak teknikler konusunda eğitmekten yoksunuz. Erdemler üzerine bir oluşumun var olduğu doğru, fakat aynı zamanda çatışma ile başa çıkabilmeyi mümkün kılan beceriler noktasında da insan kendini geliştirmeli. Çatışmaların çözümlenebilmesi, olası bir çatışma patlak verdiğinde verilecek tepkilerin mahiyeti, vs… İşte bu hareketin bu noktaya da dikkat ve özen gösterdiğini düşünüyorum.”

” Şimdilerde seyahat ve medya yoluyla yüksek seviyede globalize olmuş bir dünyada yaşıyoruz. Dinlerarası, kültürlerarası diyalogdan uzak kalmak neredeyse imkansız gibi. Yani, mesele, diyalog yapma veya yapmama meselesi değil, diyalog yaparken kabiliyetli olup olmayacağımız ve özenli olup olmayacağımız meselesidir.”