Adnan Silajdzić 2007 yılında beri Microsoft şirketinde kıdemli saha mühendisi olarak görev yapmaktadır. Daha önceleri, California içerisinde çeşitli şirketlerde sistem mühendisi olarak çalışmıştır. 2010-2013 yılları arasında Güney California Boşnak Kültür Topluluğu’nun başkanlığını yapmıştır. Öncesinde, 2005-2010 yıllları arasında Bosna Diasporası Kliniği ve 1998-2002 yılları arasında California Boşnak Kulübü’de yönetim kurulu üyesi olarak hizmet etmiştir. Lisans eğitimini Saraybosna Üniversitesi’nde, Ekonomi alanında tamamlamıştır.

“Hizmet deyince benim anladığım şey aynen kelimenin ifade ettiği anlamdır. Hizmet kelimesi Boşnakça’da da vardır. Hizmet, birine yardım etmek, iyilik yapmak için hazır bulunmak anlamlarına gelir.”

“… şahsen tanışmadığım kişiler hakkında çok fazla konuşmam. Fakat bu istisnaî bir durum; çünkü sayın Gülen’in öğretilerini benimsemiş ve ondan etkilenmiş kişileri tanıyor ve biliyor olmam nedeniyle sanki sayın Gülen’in kendiyle tanışmış gibi hissediyorum.”

” Bazı insanlar farklı düşünüyor olabilirler, ama ben şunu kesinlikle ifade edebilirim ki kendisi [Fethullah Gülen] büyük bir alimdir ve büyük bir dinî liderdir. Bunun ispatı da şudur; bir insana baktığınızda, onun davranışlarına baktığınızda, verilen öğretilerin neticesini görürsünüz.”

Bugün Hizmet’e ve dünya çapında başardığı işlere bakınca, acizane şöyle düşünüyorum: yaşadığımız çağda müthiş derecede ihtiyaç duyduğumuz önemli işler yapıyorlar. Her yerde, özellikle Batı’da, her yerde olmasa dahi bazı bölgelerde, ahlâksızlığa çok rastlıyoruz. Bencillik de çok yaygın biz vaziyette. Son derece kabiliyetli insanlar, nazik insanlar var, fakat Allah’ın ihsan ettiği lütufları sadece kendileri, aileleri veya çok yakınları için kullanmayı tercih ediyorlar. Oysa Hizmet, kendisine ait değerleri her yere yayma ve herkesle paylaşma gayreti içinde. … “