Emekli bir diplomat olan Peter Kovach, Yemen, Bahreyn, Fas, Ürdün, Japonya ve Pakistan’da görev yaptı. Dinlerarası diyalog alanında aktivist bir insan olarak, halihazırda, El Beşir İslam Enstitüsü ve George Mason Üniversitesi Dünya Dinleri, Diplomasi ve Uyuşmazlık Çözümü Merkezi’nin kurullarında yer alıyor ve danışmanlık yapıyor. UMass Boston’da dünya dinleri üzerine, UCLA ve GMU’da kamu diplomasisi üzerine dersler vermiş olan Kovach, aynı zamanda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Uluslararası Din Özgürlüğü Bürosu’nun Direktörü olarak görev yapmıştı.

“Tüm insanların esasında çok benzer oldukları ve Allah’ın yaratmış olduğu şu dünyadaki en nihai kimliğin insan olmak olduğu fikri, Fethullah Gülen’in öğretilerinde vurgulamış olduğu bir noktadır ve söz konusu diyalog organizasyonları ve eğitim, sosyal yardım, medya ve ticaret alanlarında yapılan çalışmaların da büyük bir temelini oluşturan şeydir.”

“Hizmet’in bu ülkede yaşayan ve farklı dinî geleneklerden gelen geniş çeşitlikteki bir insan kitlesini kendisine doğru çekmesi konusunda şunu söyleyebilirim; katıldığım hiç bir Hizmet buluşmasında, bir an olsun, birilerinin bana dinimi değiştirtme, beni Müslüman yapma çabasında olduğu gibi bir hisse kapılmamışımdır.”

“Hizmet’teki eğitim vurgusunun yaşadığımız dünyada olağanüstü bir önem taşıdığını düşünüyorum. Son zamanlarda ülkemizdeki ilk ve orta eğitim sisteminin genel olarak çöktüğüne şahit oluyoruz. Üniversitelerimiz hala müthiş seviyede ama diğer açıdan bir kriz yaşıyoruz. Gerek bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında olsun, gerekse edebiyat ve sosyal bilimler alanında olsun, okullarda başarılamayan şeylerden birisinin çocuklara eleştirel düşünme yetisinin kazandırılamaması olduğu düşünülüyor. Hizmet okulları ise bunu başarabiliyor. Çocukların eleştirel düşünme becerileri geliştiriliyor.”

” Bu nedenle, sanırım Hizmet gerçekten o Amerikanvari kilise-devlet, cami-devlet dengesini koruyor ve bu yüzden de bizler orada rahat ediyoruz. Müslüman bir imamın öğretilerinden ilham alan bir hareketi olması ise bizi hiç bir şekilde tedirgin etmiyor.”