Emekli bir diplomat olan Peter Kovach, Yemen, Bahreyn, Fas, Ürdün, Japonya ve Pakistan’da görev yaptı. Dinlerarası diyalog alanında aktivist bir insan olarak, halihazırda, El Beşir İslam Enstitüsü ve George Mason Üniversitesi Dünya Dinleri, Diplomasi ve Uyuşmazlık Çözümü Merkezi’nin kurullarında yer alıyor ve danışmanlık yapıyor. UMass Boston’da dünya dinleri üzerine, UCLA ve GMU’da kamu diplomasisi üzerine dersler vermiş olan Kovach, aynı zamanda, ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Uluslararası Din Özgürlüğü Bürosu’nun Direktörü olarak görev yapmıştı.

“Felsefî açıdan benliği, ya da nefsi yok etmek üzere güçlü bir vurgusu olan Budizm ve Hinduizm dinlerinin bir talebesi olarak, Fethullah Gülen’in öğretileri içinde benim en çok ilgimi çeken noktalardan birisi de Gülen Hocaefendi’nin de bu konu üzerinde çok ısrarla duruyor olmasıdır.”

“… kendisinin bilim ve dinin uyumu konusundaki görüşleri, bana göre, herkesi kapsayabilecek bir aydınlatıcı niteliktedir. Yalnızca İslam içerisinde yaşanan bir hadise ya da İslam ve Hristiyanlık arasında var olan bir meseleden bahsetmiyorum; her türlü dini içine alan bir meseleden bahsediyorum, çünkü o, bilimi, Allah’ın bize vermiş olduğu en büyük hediye olan akıl yürütme ve eleştirel düşünme yetisinden faydalanan bir alan olarak ifade ediyor ve bir tamamlayıcılık prensibine göre konuşuyor.”

“… Sayın Gülen’in öğretilerinde hem Amerika’yı hem de Hizmet’in çalışmalarına şahit olduğum diğer ülkeleri de içine alan o çatıyı oluşturan nokta, Allah’ın bize verdiği en büyük lütuf ve hediyenin akıl ve mantık olduğu fikridir. Bu sayede insan, İslam ya da Musevîlik ya da Hristiyanlık, Hinduizm ya da Budizm gibi büyük bir geleneği alıp zamanın şartları ve gerçekliği ışığında yorumlayıp değerlendirebilir.”

“…. Hizmet’in beni etkileyen yanı, bir aktivist hareket olarak sosyal etkileşimin hayatî birer dairesini oluşturan bu beş alana uzanıyor olmasıdır. ….”