George Mason Üniversitesi’nde bir Kamu Politikası profesörü olan Prof. Dr. Jack A. Goldstone, gelişmekte olan ülkelerde demokrasi ve istikrarın inşaası için gerekli koşullar, nüfus değişiminin küresel ekonomi ve uluslararası güvenliğe etkisi gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. 13 kitap ve 140’dan fazla araştırma makalesinin yazarlığını ya da editörlüğünü yaptı. “Erken Modern Dünyada Devrim ve İsyan” adlı kitabı ile Amerika Sosyoloji Derneği Seçkin Akademik Yayın Ödülü’ne layık görüldü. Önceki dönemlerde Northwestern Üniversitesi ve California Üniversitesi’nde de öğretim üyesi olarak görev yaptı.

“Sayın Gülen’le ilgili beni en fazla etkileyen nokta, onda samimiyetin ve ilerlemeye olan inancın birleşmiş olmasıdır. Geçmişe bir nevi aşık olmak ve herşeyi bizden önceki büyük üstadların faaliyetleri etrafında örgülemek, felsefede oldukça sık rastlanan bir durumdur. Ben kendim de bunu yaşadım. Ama sayın Gülen’de hoşuma giden bir nokta; o geleceğe bakıyor.”

” … kanaatimce, fıtratımızın ve tarihimizin kötü unsurlarından sıyrılarak iyi unsurlarına doğru hareket etmemize yegane vesile, dinlerarası diyalog ve Hizmet’in de bu diyaloğu teşvik amaçlı yapmış olduğu faaliyetlerdir.”

“Sayın Gülen’in ve Hizmet’in enerjilerini inandıkları hakikatler uğrunda sarfetmelerini oldukça etkileyici buluyorum. İnançlar arası diyaloğun yalnızca lafını etmiyorlar, “Hedeflerimizi daha da yüksek tutabilmek için eğitim kalitesini artırmalıyız” diyorlar.” ”

” Bence bütün büyük dinler, insanı daha iyi bir insan haline getirmek için gönderilmiştir. Hizmet hareketinin de aynı gayeye kilitlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, onun ne kadar kıymetli olduğu ve İslami geleneği ne kadar iyi yorumladığı daha iyi anlaşılacaktır.”