Prof. Dr. Leo D. Lefebure Georgetown Üniversitesi’nde bir teoloji profesörüdür. Chicago Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hristiyan teolojisi doktorası yaptı. Georgetown Üniversitesi, Hong Kong Çin Üniversitesi, Mumbay St.Pius Üniversitesi, Ukrayna Katolik Üniversitesi ve Forham Üniversitesi’nde ders verdi. Hristiyan teolojisi alanında altı kitap kaleme aldı. Dinler arası diyalog girişimlerinde aktif rol alıyor.

“Gülen’in müntesipleriyle farklı kıtalarda yakın ilişkide bulundum ve yaptıklarını takdir ediyorum. Bazı okulları ziyaret ettim ve normalde böyle bir eğitimi karşılayamayacak öğrencilere yüksek kalitede eğitim sunma çabaları beni çok etkiledi. Bunun ne kadar dönüştürücü olabileceğini biliyorum.”

“Bence Hizmet Hareketinin İslam’ı modern dünyayla ve her seviyede eğitimin modern çeşitleriyle diyalog içinde, dinler arası saygı ve hoşgörüyü destekleyerek oldukça etkili bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Gülen’in öğretileri ve Hizmet Hareketi’ne büyük saygı duyuyorum.”

“Sayın Gülen’in yazılarında gördüğüm, İslam yorumu, insanı ideallere, adil yönetime, dürüst hesap verebilmeye bağlılığına büyük saygı duyuyorum. Dolayısıyla demokrasiye olan desteğine inanıyorum.”