David Newton emekli bir diplomattır. Yemen (1994-97) ve Irak (1984-88) büyükelçisi olarak görev yaptı. İslam tarihi ve Arap edebiyatı alanında Michigan Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Uzman olduğu ülkeler Irak, Yemen, Suriye ve Lübnan; uzmanlık alanları ise siyasi dinamikler, demokrasi, tarih, ve dindir.

“Hizmet Hareketi’ni ayrı kılan şey ise insanların para vermelerinin yanı sıra aynı zamanda kendilerinin de gitmeleri, bizzat çalışmaları ve hayatlarını bunu yapmaya adamalarıdır. Zannederim tarihe baktığınızda benzer örnekleri bulabilirsiniz fakat bu şekilde organize bir hareket, büyük ölçekli bir örnek düşünmek bir hayli zor.”

“Sen doğru dine sahip olduğunu söyleyebilirsin ve insanlar o dini hiç duymamış ya da görmemiş olabilir; ancak açıktır ki sadece tek bir ilah vardır ve insanlar o ilahi bulup ibadet etmek için farklı yollara müracaat ederler. Dinler arası diyalog “evet senin dinin de doğru bir din, sadece benimki değil” şeklinde bir zorlama anlamına gelmiyor. Sen kendi dinini muhafaza edebilirsin ama başka insanların da saygı göstermen gereken farklı inançları ve bakış açıları olduğunu anlarsın. Bazı ortak inanç noktaları olduğunu farkedersin.”

“Çalışmalarının büyük bir bölümü hala Türkiye içerisinde. Ama dünyanın geri kalan kısmı gibi hepimize düşen bir görev de var. Bana göre bunlar pozitif bir Türkiye algısını teşvik etmek için yapılmamasına rağmen ona kesinlikle katkıda bulunuyor. Aynı zamanda bana göre aynı oranda öneme sahip olan farklı ve daha pozitif bir İslam dini algısına da destek veriyor. Aslında bu birçok bakımdan daha önemli çünkü Türkiye ahlaki önyargılardan ciddi anlamda zarar görmüyor, ancak bir din olarak İslam öyle değil. Kanaatimce, bu insanlar için, samimi Müslümanlar için daha büyük bir fayda ve biz ve onlar hep beraber bu tür faaliyetlerin kıymetini görmeliyiz.”