Peder Frederick J. Streets Connecticut eyaletinin New Haven sehrindeki Dixwell Avenue Kilisesi’nde bir papaz. Yale Üniversitesi’nde din adamı olarak görev yaptı (1992-2007). Yale İlahiyat Fakültesi’nde ve Columbia Üniversitesi Sosyal Çalışmalar Fakültesi’nde ders vermektedir. Yale Üniversitesi’nde ilahiyat mastırı, New York Yeshiva Üniversitesi’nde Wurzweiler Sosyal Çalışmalar Fakültesi’nde mastır ve doktora yaptı. İlgi alanları papazlık teolojisi, kurumsal liderlik, din ve sosyal refah.

“Müslüman camiası, kendini ifade etmelidir. Bildiğiniz gibi, her dini toplulukta olduğu gibi, Müslüman camiasının da içinde büyük bir çeşitlilik, dolayısıyla da yorum farkı söz konusudur. Bana göre, inançlar arası diyalog, sadece sizin kendi inancınızı ve geleneklerinizi değil, aynı zamanda diğer insanların geleneklerini

de anlamanıza bir vesiledir. Ben gördüm ki, farklı inançlara karşı ne kadar açık olur ve onları ne kadar çok araştırırsanız, o kadar iyi anlar ve takdir edersiniz. Bu farklı bir inanca olan anlayış ve takdir hisleriniz büyüdükçe, kendi inanç ve değerlerinize, kendi inanç camianıza olan bağlılığınız da artar.”

“Kutuplaştırma ve bölücülük yapmanın sonuçları insanlık tarihi boyunca hep aynı olmuştur: daha fazla acı, insanlar arasında daha fazla bölünme, savaş için, huzursuzluk için, insanlık dışı muameleler için gerekli bütün şartları oluşturan daha fazla ideoloji. Güçsüzü ezen daha fazla güçlü. Bu şekildeki bir ayrımcılığın ve üstünlüğün, “biz ve onlar” şeklindeki bir düşüncenin büyümesinden elde edilebilecek pozitif hiçbir sonuç görmüyorum.”

“İnançlar arası diyaloğun insanlara kazandırabileceği en temel ve en güçlü olgulardan birisi de tevazudur. Tevazu, kişinin, hangi inancı temsil ediyor olursa olsun, mutlak doğrunun kendi inancı olmadığını anlamasını sağlar. Sizin inancınız sizin için doğru olsa da, insanlığın bütünü için mutlak doğru değildir. Fakat inancınızın içinde, bütün insanlar için evrensel olan bir şey vardır. Böylesine geniş ve hoşgörülü bir vizyona ulaşmak için tek yol, bir inanan olarak mütevazı olmaktır.”