JoAnn Barrett, Gathering of Light Interspritual Fellowship (Melville, VA) adlı inanç merkezinin kurucusu ve kıdemli vaizi. ABD Dinler arası Topluluklar Konseyi başkanı. Dinler arası Önyargı Karşıtlığı ve Nefret Suçları Görev Kuvvetleri eş başkanı. Huntington Ruhban Derneği üyesidir. Çeşitli hastanelerde hastalara manevi destek vermek için papazlık yapıyor.

“Hizmet Hareketi, bulunduğu topluma uzanabilmesiyle, diyalog ve iletişimi teşvik etmesiyle ve aynı zamanda da tüm toplum için bir yardım eli teşkil etmesiyle bana gerçek bir ilham kaynağı olmuştur. Bana tümüyle ilham veriyor.”

“Müslümanların gerçekte nasıl olduğuna, Müslümanın ne anlama geldiğine dair medyadan yeterince bilgi almadığımızı düşünüyorum. Hizmet Hareketi ise size insanların evlerine götürüyor. Onlarla oturup sohbet ediyorsunuz. İnsan hayatının zahmetlerini, neşesini ve sıradanlığını görüyorsunuz. Ve dediğim gibi, herkesin temel, inanç-merkezli, manevi prensipleri amaçladığını…”

“Genel olarak Sayın Gülen’in vizyonu Hz. Muhammed’in (SAV) vizyonuyla aynı. İnanç sahibi insanlar olarak hepimizin bir arada olması… Zira oldukça inanç merkezli ama doğruyu yaptıran bir inanç. Tüm dini geleneklerin öğretmeye çalıştığı gibi.. Kanaatimce kendisinin gayesi inancımızın bize anlattığı şeyleri yaşayabilmemiz, gerçekten iyi insanlar olabilmemiz..”