Prof. Dr. Jon Pahl Philadelphia’daki Lüteriyen Teoloji Enstitüsü’nde Hristiyanlık tarihi profesörüdür. Chicago Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Hristiyanlık tarihi doktorası yaptı. Temple Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’nde misafir profesör olarak dersler verdi. Altı kitabın yazarlığını ya da editörlüğünü yaptı. Amerika’nın Dini Tarihi, Amerika’da Lüteriyenler, Din ve Şiddet, Din ve Film dersleri vermektedir.

“Hizmet Hareketi’nin en önemli katkısı ticaret mantığını değiştirmesidir. Gördüğüm kadarıyla Hizmet Hareketi sosyal girişimciliği en yüksek seviyede teşvik ediyor. Yani bir birime bağlı insanlar adına, bir çeyrek sonundaki kar-zarar etrafında değil de onu oluşturan bütün hisse sahiplerinin yararına olacak bir iş düzenini kuruyor. Çok uzun zamandır ticaret maneviyattan ayrı tutuluyor. Benim anladığıma göre Hizmet’in yaptığı şey İslamın ruhunu, barış ruhunu, dayanışma ruhunu, birlik ruhunu, yani tevhidi alıp bunu kapitalizmi kullanarak pratiğe dökmektir. Dünya genelinde gördüğümüz eşitsizlikler düşünüldüğünde bu, hem İslam dünyası hem de iş dünyası için çok büyük ve umut vaat eden bir tecrübedir.”

“Ben de bir öğretmen olarak, tabi ki, kendimi gelişmenin ve barışın en emin yolu olması açısından eğitime, eleştirel düşünceye, öğrenmeye adamış biriyim. Hizmet insanlarının dünya genelinde kurmuş olduğu okullar ortak hedefe fayda sağlayıcı bir harekete hakiki anlamda şekil veriyor.”

“Uzun zamandan beri bilme ve hissetme, anlama ve sevme arasında bir ayrılık var. Hizmet okullarının yapmaya çalıştığı şey, anladığıma göre, hakikat yoluyla ortaya çıkarılan bilgilerin, bu bilgi ne olursa olsun, Yaratıcı’nın bizim için istediğinden farklı olmadığına samimiyetle inanmış insanları en iyi bilimsel bilgiyle harekete geçirmektir.”