Prof. Dr. Thomas Petriano St. Joseph’s College’da Dini Çalışmalar Bölümü başkanıdır. Karşılaştırmalı dinler ve Hristiyanlık çalışmaları alanlarında dersler veriyor. Fordham Üniversitesi’nde teoloji alanında doktora yaptı. “Hz. Muhammed’e Övgü: Kutlu Doğumu Kutlamak” adlı kitabın yazarlarından biridir. Dinlerarası diyalog çalışmalarına ve tüm inançlar arasında ortak noktaların öne çıkarılmasına kendi adamıştır.

“Hizmet Hareketi mensupları, dünyadaki değişimin, dolayısıyla barışın anahtarının eğitim olduğunu anlamış durumdalar. Sadece dini eğitimden bahsetmiyorum; benim Hizmet Hareketi’nin eğitim vurgusundan anladığım, en geniş anlamıyla eğitimdir. İnsanların daha iyi bir hayat yaşamaları, cehaleti yenip, klişelerden ve yanlış anlamalardan kurtulmaları ancak eğitimle mümkün olacaktır. Eğitim, sosyal değişim ve gelişimin anahtarıdır. Bence Hizmet Hareketi’nin eğitime bu kadar önem vermesinin altında da bu yatmaktadır.”

“Hareket vesilesiyle tanıştığım bütün insanları, kadınıyla-erkeğiyle, oldukça pozitif bir İslam imajının temsilcileri olarak gördüm. Bu Hareket’in her bir bireyi, barış, sevgi ve anlayış dini olan İslam’ı çok iyi temsil ediyor. Son derece zarif ve misafirperver insanlar.”

“Mucizeler diyalog sayesinde gerçekleşir. Yeni fikirler, buluşlar, insanlar birbiriyle konuştuğu zaman ortaya çıkar ve bu konuşmalar neticesinde insanlar, insan olarak ortak yönlerinin, onları ayıran şeylerden daha fazla olduğunu fark ederler.”