Peder N. J. L’Heureux, Jr. Queens Kiliseler Federasyonu yöneticisidir. Amerika’daki İsa Mesih Kiliseleri Ulusal Konseyi Dini Özgürlük Komitesi moderator ve ayni zamanda Queens Dinlerarası Açlıkla Mücadele Ağı başkanıdır. Dinlerarası Evsizlik ve Barınma Kurulu ve New York Şehri Dini Liderler Komitesinin eski başkanıdır.

“Hangi ülke, hangi inanç ya da hangi kültürde büyümüş olursak olalım, insanlar olarak birbirimizi aynı insanlık ailesinin üyeleri olarak görmemiz oldukça önemli. Ve farklılıklardan ziyade yakınlık ışığı altında birbirimizi görmemiz..”

“Hizmet Hareketi kendisiyle karşılaşanlara bir diyalog ve bir araya gelme imajı sergiliyor. Daha önce hiç adını duymayanlara ise bir şey ifade etmiyor. Ortak bir hayata ve başkalarının dini sorumluluklarının ne olduğunu anlamayla başlayan ortak bir yaklaşıma sahip olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu inkar ya da dinlerin harmanlanması değil. İtikatta bile, şaşırtıcı şekilde, farklılıklardan çok daha fazla benzer unsurların olduğunu anlamadır.”

“Tanrı’nın mülkünde birlikte yaşayan insanlarız. İslam, Musevilik, Hristiyanlık, Budizm, Hinduizm ya da diğerleri… Hangi dinin öğretilerini takip edersek edelim, kendimizi nasıl tanımlamaya ve bir çeşit hassasiyet ve anlayışla Tanrı ve birbirimizle olan ilişkimizi yakalamaya çalışırsak çalışalım, -inanç farklılıklarına bakmaksızın- birbirine çok benzer olduğumuz ortaya çıkıyor. Ve bu gerçeği inkar edip, dışa kapalı bir topluluk oluşturup, kendini üstün görerek “Asıl olan sadece biziz. Her şeyi biliyoruz. Ve bizden başka kimse bilmiyor” demek cahilce ve yanlış olur.”