Nancy Todd Colorado 28. bölge eyalet senatörüdür. Colorado Temsilciler Meclisi’nde sekiz yıl hizmet ettikten sonra 2012’de ilk kez eyalet senatörü seçildi. Colorado Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi tarafından 2006’da Yılın Meclis Üyesi seçildi.
Cherry Creek Okul Bölgesi’nde 25 yıl eğitimci olarak çalıştı. Eyalet Yönetimi Konseyi Batı Liderlik Akademisi’nden 2006’da mezun oldu.

“Hizmet Hareketi’nin sevgi, uyum, hoşgörü, iletişim, şefkat, anlayış ve insan ruhu, ve de insan ve toplumdaki farklılıklara saygı duyma adına birbirimizi kabulün önemi üzerine kurulu olduğunu söyleyebilirim.”

“Eğer işlerinizi hep aynı şekilde yapmaya devam ederseniz hep aynı sonuçları alırsınız. Dolayısıyla yeni ve farklı yaklaşımlar bulabilmek adına Hizmet Hareketi öğrencileri bütün yönüyle eğitmeye odaklandığını düşünüyorum. Değerler ve akademik yönünün yanında, öğrenme ve eğitimli bir insan olma sorumluluğu gibi..”

“Hizmet Hareketi kesinlikle dünya barışına katkıda bulunuyor. Dinler arası diyaloğa ve insanları bir araya getirmeye verilen önemi son derece  ehemmiyetli görüyorum. Daha Türkiye’ye gitmeden önce dahil olduğum diyalog faaliyetlerinin ve insanları bir araya getirmenin barışı sağlama ve daha iyi bir dünya adına önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.”