Prof. Dr. Muhammed Cekib, Fas’ın El Cedide şehrindeki Şuayb Dükkâlî Üniversitesi’nde profesördür. Islah hareketleri ve İslam’da Islah Düşüncesi üzerine dersler veriyor. Birçok uluslararası konferansa katılmakta ve sunumlar yapmaktadır. Diriliş Rüyaları – Fethullah Gülen’in Hizmet Modeli Üzerine Okumalar isimli bir kitap kaleme aldı.

“Hizmet Hareketi, iman ve inanç esaslarını, nazari düşünce ve fikirleri fiiliyâta dönüştürerek, pratik hayatta uygulanabilir kılabilmektedir.”

“Hizmet hareketini oluşturan en önemli unsurlardan biri de “adanmışlık ruhu”dur. Öyle ki, âdetâ hizmet, bu ruhu bünyesindekilere kendiliğinden aşılamaktadır.”

“Oyle inanıyorum ki, bütün bu muvaffakiyetlerin arkasında Fethullah Gulen Hocaefendi’nin şahsî hayatındaki hassasiyeti ve örnek olması yatmaktadır. Etrafındaki insanları vermeye, ve hizmet etmeye sevketmiş, onları umûmi manada infak kahramanları haline getirebilmiştir.”

“Bu hizmet hareketinin en takdire şâyân diğer bir yönü de şudur ki, yapılan güzel faaliyetler ve hizmetler, kazanılan başarılar asla şahıslara mâl edilmez.. bu başarıları şahıslar sahiplenmez.”