Prof. Dr. Muhammed Cekib Fas’in El Cedide şehrindeki Şuayb Dükkâlî Üniversitesi’nde profesördür. Islah hareketleri ve İslam’da Islah Düşüncesi üzerine dersler veriyor. Birçok uluslararası konferansa katılmakta ve sunumlar yapmaktadır. Diriliş Rüyaları – Fethullah Gülen’in Hizmet Modeli Üzerine Okumalar isimli bir kitap kaleme aldı.

“Fethullah Gülen Hocaefendi bana göre tarihi bir fırsattır… İslam dünyasına rehber olması için; ümmetin ıslahı, yeni bir diriliş ruhu bina etme adına garet gösterenlere güvenli ve doğru yolu göstermesi için âdetâ Cenab-ı Hakk tarafından bize sunulan tarihi bir fırsattır.”

“Buradan Arap dünyasına ve İslam dünyasındaki bütün ıslahat hareketlerine seslenmek   istiyorum.. Gelin bu projeyi tanıyın, Fethullah Gülen Hocaefendinin fikirleriyle tanışın.”

“İslam’ın temel esaslarına olan vukûfiyetiyle beraber insanî realitelerin farkında olması, modern çağın getirdiği girift, kördüğüm olmuş sıkıntı ve problemleri çözecek sağlıklı bir metod geliştirmesine imkan sağlamıştır..”

“Fethullah Gülen Hocefendi, kendi köşesine çekilmiş, inzivâ hayatı yaşayan ve çağının gerçeklerinden uzak sadece kendi hayatını yaşayan birisi değildir. Bilakis o, bir taraftan kalp ve ruh hayatı itibariyle çok yüksek makamlarda gezinirken, aynı zamanda, çağının gerçeklerini de çok iyi gözlemleyerek, zamanın getirdiği problemlerin çözümü adına çalışan bir şahsiyettir..”