Tizi-Ouzou Mouloud Mammeri Üniversitesi’nde İslam Hukuku profesörü olan Prof. Dr. Said Bouizeri, aynı zamanda, 1991 yılından beri Tizi-Ouzou Sürekli Eğitim Merkezi’nde ders vermeye devam ediyor. Tizi-Ouzou Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Bilim Konseyi ve Fetva Komisyonu Başkanı olarak görevine devam eden Prof. Bouizeri, İslam aile hukukunda yeni içtihadlar ve Hz. Muhammed’in sünneti gibi konularda bilimsel toplantılar düzenliyor. Kaleme almış olduğu üç kitabın konusu; İslam hukuku, İslam hukukunda miras miras paylaşı ve İslam hukukunda çocuk hakları.

“… Hizmet Hareketi diğer bütün bu organizasyonlardan farklı olarak, farklı farklı bütün bu ehemmiyetli hizmet kalemlerini bünyesinde toplayabilmiş, bütüncül bir bakış açısıyla insanlığa hizmet etmeye kendini adamış bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.”

“Başlangıçta, Muhammed Fethullah Gülen’nin etrafındaki arkadaşlarıyla bizzat tesis ettiği hizmet okulu, âdetâ bir anne gibi diğer okulları ve müesseseleri doğurmuştur. …. Bu hizmet hareketinin dünya çapında 160 ülkeye ulaşması, bu hareketin doğru yolda olduğunun bir göstergesidir. Ve aynı zamanda bu hareketin etkinliğinin bir göstergesidir.”

“…bu okullarda eğitimin yanında talebelerin terbiye ve ahlaklı yetişmelerine önem veriliyor. Bu çok mühim bir husustur. Çünkü, bu terbiye ve ahlak eğitimiyle talebelerin ruh dünyalarının da beslenmesi hedeflenmektedir. Kalp ve ruhun beslenmesi… ilmin temel gâyesi budur.”

“Eğitim-öğretim alanında, sağlık alanında, entellektüel düşünce üretme alanında, ilmî ve fikrî alanlarda… toplumu ilgilendiren her alanda aktif olabilmişlerdir. Ve bu kapsayıcı yaklaşım bu hareketi diğerlerinden farklı kıldı ve bütün müslümanların örnek alacağı ve arkasından gideceği bir hareket olmaya ehil hale getirdi.”