Tizi-Ouzou Mouloud Mammeri Üniversitesi’nde İslam Hukuku profesörü olan Prof. Dr. Said Bouizeri, aynı zamanda, 1991 yılından beri Tizi-Ouzou Sürekli Eğitim Merkezi’nde ders vermeye devam ediyor. Tizi-Ouzou Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde Bilim Konseyi ve Fetva Komisyonu Başkanı olarak görevine devam eden Prof. Bouizeri, İslam aile hukukunda yeni içtihadlar ve Hz. Muhammed’in sünneti gibi konularda bilimsel toplantılar düzenliyor. Kaleme almış olduğu üç kitabın konusu; İslam hukuku, İslam hukukunda miras miras paylaşı ve İslam hukukunda çocuk hakları.

“… Fethullah Gülen Hocaefendi, dost ve arkadaşlarıyla birlikte yeni bir medeniyet telakkîsi ortaya koyabilmiş birisidir. Nitekim başarı, kolektif şuurun ortaya koyabileceği bir sanattır.”

“… Fethullah Gülen’i gerçek bir mümin, sâlih bir ahlaka sahip, zamanını çok iyi okuyabilen ve insanlığın dertlerine kendini adamış bir şahsiyet olarak tanımlayabiliriz.”

“Kitaplar, insanlığın ıslahı adına ortaya konan teorilerle doludur. Yazılmış-çizilmiş birçok teori bugün kitaplarda mevcuttur. Ancak bizim bugün ve bilhassa şu zaman diliminde ihtiyaç duyduğumuz şey örneklerdir… Zamanın şartlarında pratik olarak uygulanabilir bir model hareket bugün ihtiyacımız olan yegâne şeydir. İşte bu güzel örneği, ihtiyacımız olan bu modeli, bugün biz Hizmet Hareketi’nde bulduk.”

“Ve Hizmet Hareketi, benim tabirimle bu Hizmet Okulu, aşkın gayretleri ve çalışmalarıyla bugün bizlere İslam dininin mükemmel bir örneğini göstermiştir. Aslında baktığınızda sıradan insanlar gibidirler. Fakat çok aktiftirler ve delicesine çalışırlar. Her bir erleri, kendi alanlarında, kendi müesseselerinde çok aktiftir ve arının kovanında bal yapması gibi yorulma bilmeden çalışırlar. İşte hizmet insanları bunlardır… İşte Hizmet Hareketi böyle bir harekettir.”

“Hizmet Hareketi’nden arkadaşlarla, gençlerle bütün toplantılarımızda, bir araya gelişlerimizde, bizim görüş ve tavsiyelerimizi her zaman talep ederler ve bundan memnun olurlar. Bu hakikaten ciddi bir kadirşinaslıktır.”