Prof. Dr. Meryem Ayet Ahmed İbn Tufeyl Üniversitesi’nde karşılaştırmalı dinler profesörü ve Dinler & Kültürlerarası Diyalog Kürsüsü Başkanı. Hizmet Hareketi hakkında düşünce ve tecrübelerini anlattığı “Nidau’r-Ruh (Ruhun Sesi)” isminde bir kitap yazdı. Dinler arası diyalog konusunda uluslararası konferanslara katıldı ve “Diyalog Diyalektikleri” adlı kitabını yayımladı. Dinler arası diyaloğun geleceği ile alakalı araştırma ve çalışmaların yapıldığı INMA Derneği’ni kurdu. 2011’de Fas-Endonezya Kardeşlik Derneği’ni kurdu.

“Fethullah Gulen’in Efendimiz Hz. Muhammed’i anlattığı Sonsuz Nur isimli kitabında, tasavvuf konularında çok aşkın bir derinlik ve “murâkabe-i nefs” dediğimiz kişinin kendini sorgulaması mevzusunda da benzersiz bir yaklaşım görürsünüz.”

“Sunu ifade etmem gerekir ki, gördüğünüz bütün bu hizmetler vesilesiye, cehaletle, fakirlikle, baskıcı anlayışlarla mücadele ve İslam ümmetinin tekrar dirilişinin önündeki problemleri gidermek ancak “ma’rifet” diye abir ettiğimiz doğru ve yanıltmaz bilgi ile olacaktır.”

“Bu hareket, siyasal İslâmî bir hareketten şu yönleriyle ayrılıyor: Evvela, siyasi ve partizanca bir gündemleri kesinlikle olmamış. İkinci olarak, bu hizmet hareketinde bir şeyhe sadâkata dayalı şeyh-mürid ilişkisi şeklinde bir yapı da kesinlikle yoktur.”

“Bu hareket kendine başka bir yol çizmiştir ki, bu da, “ma’rifet” merkezli, eğitime odaklamış, sivil toplum kuruluşları etrafında insan eksenli ve insana hizmete adanmış bir yol ve yöntemdir diyebiliriz.”