Ürdün Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü başkanı olan Prof. Muhammad Ali Suleiman Ed-Dugoor, bir Kur’an İlimleri, Tefsir ve İslam Hukuku profesörüdür. Prof. Ed-Dugoor, aynı zamanda, Ürdüm Âlimler Derneği Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Kur’an-ı Kerim’in Öğretimi ve Muhafazası Derneği Genel Sekreteri olarak hizmet etmektedir. Kur’an’da geçen kıssalar üzerine kaleme almış olduğu kitapları vardır. Birçok ilmî makalesi ve basılmış altı eseri vardır. Kur’an’daki kıssalar üzerine çalışmalar yapmaktadır.

“Sînesinde [F.G.] ciddi bir ızdırap taşıyor. Bu ızdırap, İslam Ümmeti’nin dertleri, problemleri… bu ızdırap, İslam’a, Kuran’a ve de Müslümanlara hizmet edebilme ızdırabı….”

“Fethullah Gülen hocaefendi böyle bir derdi ve ızdırabı, azme, insanlara ufuk göstermeye dönüştürebilmiş, ve sonrasında da bu vazifeyi yerine getirme istikametinde onları harekete geçirmiştir.”

“Evvela , Kur’an’ı doğru anlayarak ve sonra peygamberimizin (SAV) ortaya koyduğu örnekten hareketle hizmetinin esaslarını oluşturmuş..”

“Kısaca ifade etmek gerekirse, Fethullah Gülen hocaefendi yeni bir fikir ortaya koyuyor, açık ve net bir fikir.. ve insanları anlaşılır bir şekilde bu fikre davet ediyor. Ve davet ettiği bu fikir bir ütopya değil uygulanabilir oluyor. İşte bundan dolayı, bu dâhî mütefekkir diğerlerinden ayrılıyor.”

“Hizmet’in, okulları, müesseseleri ve benzeri kurumları vesilesiyle bütün dünyaya ulaşabilmiş olması, insanların ihtiyaçlarına karşılık verdiğinin bir delilidir.Bugün eğer bir yerde kendinizi ifade etmek istiyorsanız, orada insanların ihtiyaçlarıyla ilgileniyor olmanız gerekir.Bir çok ülkede, Arap dünyasında, Müslüman ya da gayri-Müslim çok sayıda ülkede ziyaretlerim esnasında bu prensibin uygulandığını gördüm.”