Meşhur alim Şeyh Ahmed İzzudinal Beyanuni’nin oğlu olan Prof. Muhammed Ebu el-Feth el-Beyanuni, uzun yıllardır İmam Muhammed İbni Suud Üniversitesi ve Kuveyt Üniversitesi’nde ders vermektedir. İslam Tarihi alanındaki mastır ve Fıkıh dalındaki doktora derecelerinin ikisini de El-Ezher Üniversitesi’nden almıştır. Mezhepler ve fıkhî ihtilaflar konularında çalışmaktadır.

“Ben kendisinin [Fethullah Gulen] İslam’a davette ıslahatçı bir misyonunun olduğunu kabul ediyorum.”

“Bugün, İslam’a davetini, tekrar, âlemlere rahmet olarak gelen Peygamberin getirdiği geniş ufuklarına çekmek gerekir.”

“Bu adlandırmayı, kavramı ilk duyduğumda sevindim. Hizmet! Bu adın tercih edilmesine önce şaşırdım! Biraz düşündükten sonra şunu anladım İslam’a davet gerçekte insanlığa hizmetin kendisidir.”