İmam Muhammed İbni Suud İslam Üniversitesi’nde bir İslamî İlimler profesörü olan Abdulmuhsin bin Abdullah ez-Zekerî, bulunduğu üniversitenin Yüksek Hukuk Enstitüsü’nde, ticari şirketler üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra, “İlim ve Hayır İşleri ile alakalı Organizasyonların Bünyesinde Kurulmuş Ticarî Ajanslar” konulu doktorasını da aynı üniversitede tamamladı. Kendisinin kaleme almış olduğu çok sayıda kitap ve makale vardır, aynı zamanda, Suudi Arabistan dışında bir çok uluslararası konferansta tebliğlerde bulunmuştur.

“Muhterem Muhammed Fethullah Gülen Hocaefendi, Türkiye’den başlayan ve daha sonra 160’tan fazla ülkeye yayılan hareketi ve tecrübesi ile, ümmetin dirilişine ve uyanışına olan sorumluluğunu yerine getirmiştir.”

“Fethullah Gülen Hocaefendi’nin insanları harekete sevkeden öncü tecrübesi, yaşadağımız çağda ümmetimizin bazı alanlardaki entegrasyonunu ve gelişimini gerçekleştirmektedir.”

“İslam ümmetinin şu anda parçalanmış olması ve ortak bir liderinin olmayışı, bu ümmetin olgun fikirlere ve bu fikirlerin başarıyla uygulanan örneklerine ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.”

“…., bu başarılı İslâmî hareketi İslam dünyasındaki âlimlerin ve ıslahatçıların örnek aldıkları bir model hareket olarak görüyorum.”

“… insanın bizzat Hizmetin gerçeğine tanık olması, Hizmetten farklı insan gruplarıyla; tüccarlarla, öğrencilerle, hocalarla, yardım gönüllüleriyle, gazetecilerle, düşünürlerle tanışması, Hizmetin başarı gerçeğini ve hareketinin ulaştığı noktayı görmesini sağlamaktadır.”

“İnsanoğlu bu gemiye binse de binmese de bu gemi tüm insanlık içindir.”