Nader Hashemi Denver Universitesi Josef Korbel Uluslararası Çalışmalar Okulu’nda doçent doktor olarak görev yapıyor. Toronto Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi doktorasını tamamladıktan sonra Orta Doğu ve İslam İlişkileri, din ve demokrasi, laiklik, Islam ve Batı İlişkileri gibi konularda çalışmalarına devam ediyor. 2012 yılından beri Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde yöneticilik yapan Hashemi, aynı zamanda, İslam, Laiklik, Özgürlükçü Demokrasi: Müslüman Toplumlar için Demokratik Kavramlara Doğru kitabının da yazarıdır.

“…özellikle de Batı’da yaşayan Müslüman toplumlara gelince, kendi ufak topluluklarından dışarı adım atarak, tabir-i caizse, koridorun diğer ucuna uzanıp farklı toplumlarla iletişime geçme konusunda bir eksiklik ya da geri durma söz konusu.

İşte kuzey Amerika kıtasında yaşadığım tüm şehirlerde gözlemlediğim şeylerden birisi, tam da bu noktada, Hizmet Hareketi’nde var olan dinlerarası diyalog konusundaki istek, alaka ve ona verilen önem olmuştur.”

“Dünya üzerinde 160 ülkede bulunan Hizmet okullarının sırf var olmalarıyla, bu okulların olmaması halinde modern ve dinî bir eğitime erişimi olamayacak binlerce öğrenciyi eğitip yetiştirmeleriyle, demokrasiye önemli bir katkıda bulunduklarını düşünüyorum.”

“Hizmet Hareketi’nin, dinlerarası diyaloğun da ötesine geçerek işi fiile dökmesi, bende çok olumlu izlenimler bırakıyor. … İnsanların sorunlarına bir çözüm getirme, bir katkıda bulunma noktasında aktif olarak da yer almalısın. Dolayısıyla, insanların organize olup—Hizmet Hareketi örneğindeki gibi—fakirliğin, acının bizzat yaşandığı bölgelere gitmesi, karşılanması gereken bir çok önemli ihtiyacın olduğu yerlerde sahip olunan imkanların ve kaynakların aktif bir şekilde kullanılarak çekilen acıları dindirmeye çalışmasının çok önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum.”