Diane Christman, ulusal çapta hizmet veren bir kurumda başkan yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Bundan önceki dönemlerde yönetici pozisyonunda görev yaptığı kurumlar arasında Denver Halk Kütüphanesi ve Denver Dumb Friends Ligi de var. Colorada State Üniversitesi İletisim Fakültesi mezunu olan Christman, Denver Üniversitesi Kitle İletişim alanında yüksek lisansını tamamladı.

“Hizmet Hareketi’ni takdir ediyorum çünkü özünde yatan prensiplerin önemine can-ı gönülden inanıyorum; hoşgörü, diyalog, dinlerarası diyalog, hizmet etme ve eğitim gibi prensipler bunlar… Çok sayıda insanı bu tür temel odaklar ve merkezî değerler etrafında toplayabildiğiniz zaman, bunun her daim iyilik ve hayır getirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.”

“İslamiyet’i samimi, vermeye odaklı ve sevgi dolu bir din olarak tanıyorum. Ve Hizmet Hareketi’nin de temel kaidelerine baktığımızda, İslamiyet ile birebir örtüştüğünü, hatta, bütün dinlerle ve gerçek bir 21.yy vatandaşının taşıması gereken değerlerle de örtüştüğünü düşünüyorum.”

“Batılı bir insan olarak ve Batılı medya ve yayınlara açık bulunan bir kişi olarak, Hizmet Hareketi ile İslam dünyası’ndaki diğer sosyal ya da dinî hareketler arasında en belirgin gördüğüm fark, tabii ki de, münazara, diyalog, hoşgörü, dinlerarası ilişkilere göstermiş oldukları önemdir. Başkalarına karşı açık olmaya, sahip olduklarını paylaşmaya, İslam dairesi dışında bulunan kimseleri de Hizmet’in dünyasına buyur etmeye ve öz değerlerine karşı daha geniş bir anlayış geliştirmeye istekli ve gönüllüler.”