Lawrence Forman, Ohef Sholom Tapınağı’ndan emekli bir haham. Aynı zamanda, Old Dominion Üniversitesi’nde verdiği derslere halen devam ediyor. Boston Üniversitesi, Din ve Felsefe Bölümün’de doktorasını yapan Forman, Musevî Çalışmaları ve Dinlerarası Uzlaşma Merkezi’nin kurucusu ve ilk yöneticisidir.

“Hizmet Hareketi farklı dinî yaklaşımlar arasında bir ayrım yapmıyor, aksine, herkesin iyiliği için ve hiç kimsenin zarar görmemesi için çabalıyor.”

“Bu hareketin, nerede olursa olsun, bir barış hareketi, bir eğitim hareketi, bir yardım ve destek hareketi olduğunu idrak ettiğimizden emin olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“…bize ‘cihat’ kelimesinin insanlarla savaşmak, insanları öldürmek ve terör estirmek anlamlarına gelmediğini öğrettiğini hatırlıyorum. Cihat, Tanrı, ya da Allah, ile bir ilişki kurabilmek, kişinin kendi içindeki en iyi hali ile ve diğer insanların da kalpleri ile bir bağ kurabilmek adına verdiği içsel ve manevî mücadelenin adıdır.”

“Sayın Gülen’in ve Hizmet Hareketi’nin hoşgörü, anlayış, kabul etme, diyalog kurma noktasındaki duruşu çok popüler olmayabilir. Fakat, bana sorarsanız, farklılıklarımıza bir çözüm getirerek ortak bir anlayışa varmanın tek çıkış yolu budur.”