George Eisen Nazareth College’ta sosyoloji ve tarih profesörüdür. Ayni zamanda Nazareth College’ta akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısı ve uluslararası eğitim genel müdürü. Estonya Tartu Üniversitesi’nde Kuzey Amerika Araştırmaları Baltık Devletleri Merkezi’nde yöneticilik yaptı. California State Polytechnic Üniversitesi’nde, Bölgesel ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü eski müdürü. “Musevi Katliamı Sırasında Çocuklar ve Oyun” adlı ödüllü kitabın yazarıdır.

“Çok etkilendiğim konulardan birisi de düzenledikleri programlara sadece dini temsilcileri değil aynı zamanda buradaki toplumun çeşitli liderlerini de davet etmeleri. Buna Amerikan Kongre üyeleri, siyasi, dini isimler ve eğitim alanında on plandaki isimler de dahil. Bu insanları bir araya getirip uyum içinde yaşayan bir toplum oluşturmak adına çok güzel bir yöntem.”

“Karma bir toplumda harmoni ve birlikte yaşam adına çalışıyoruz. Bu barış içinde yaşayan bir toplum oluşturabilmek için çok önemli. İhtilaf oluşturmak çok kolay. Çatışma oluşturmak çok kolay. Dolayısıyla farklı gruplar arasında diyalog ve iletişim kurmanın yollarını aramak çok önemli.”

“Siyasi meselelere karışmaması bence bir hareket için az rastlanır bir durum. Siyasetten ziyade, Hizmet’in amacı farklılıkları buluşturan iletişim yöntemleri geliştirmek.”

“Öncelikle, dinler arası diyaloğun herhangi bir kimsenin dinini değiştirme çabası olmadığını anlamamız gerekiyor. Dinler arası diyalog daha çok hoşgörü, daha çok anlayış göstermek demek. Her insanın kendi doğru yolu var. Buna saygı duymamız gerekir. Dinler arası diyalog temel olarak her bireye saygı duymaktır. Eğer saygımız olursa dünya çok daha güzel bir yer olabilir.”