Stephen Booth-Nadav Colorado-Denver şehrinde bulunan Kavod Senior Life huzurevinde vaizlik yapıyor. Aynı zamanda, Wisdom House Denver adını taşıyan manevî merkezin de yöneticiliğini yürütüyor. Philadelphia şehrindeki Reconstructionist Haham Okulu mezunu olarak, Haham Stephen Denver Üniversitesi Dinî Danışma Konseyi’nde bulunuyor.

“Edindiğim izlenime göre, dünya üzerinde var olduğunu bildiğim Müslüman hareketlerin içinde, işin başından itibaren dinlerarası diyaloğun Müslümanlar için bir esas olduğunu çok açık ve kararlı bir şekilde zikreden yalnızca iki büyük hareketten birisidir.”

“…bana göre, Sayın Gülen’in ve Hizmet Hareketi’nin dünyadaki en büyük katkılarından birisi, insanların ayağa kalkıp, Müslüman olmak şu anlama gelir, diyor olmasıdır.”

“Benim için, Hizmet Hareketi, İslamiyet’i hem çok köklü ve eski hem de modern bir din olarak temsil ediyor. Öyle bir din ki, hem en eski ve en derin öğretilerine kadar uzanıyor, bir Müslüman dünyada nasıl olmalı ve İslam hayat hakkında neler öğretir gibi kaideleri hayatın merkezine alıyor. Ama, aynı zamanda da, oldukça modern bir yaklaşım sergiliyor.”

“… dünyadaki etkisini göstermesi bakımından, bir de şunu görüyorum; Amerika’da, oturduğum yerden, bazı kötü kimselerin İslamiyet’i dünyanın gözünde çarpıtmasını okuyup dinlerken, yüzümü çevirebileceğim ikinci bir model var.”

“… Müslüman toplumları da aşarak tüm dünyada güzel işler yapan bir Müslüman kurumun varlığı, günümüz İslamiyet çarpıtmalarına karşı son derece ihtiyaç duyduğumuz harika bir panzehir vazifesi görmüş oluyor.”