Elmhurst College’ta Dini Bilimler Profesörü ve Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Paul Parker, aynı zamanda, dinî çalışmalar alanında verilen Seçkin Baltzer Makamı ünvanını taşıyor. Hristiyan Teolojik Etiği ve Dinlerarası Diyalog üzerine çalışıyor. Filistin’de Hristiyan Ekümenizmi ve İsrail’de Din Oluşumu üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyor.

“… bana göre, güzel bir eğitim, hem birey olarak insanı geliştirecek hem de daha güçlü demokrasilere giden yolu inşaa edecektir. Dindar kimseler olarak, dünyada yapabileceğimiz en büyük işlerden birisi, demokrasi ve eşit hakları desteklemenin yollarını araştırmaktır. Bu okulların bu işi çok güzel başardığını düşünüyorum.”

“Hizmet Hareketi’nin özünde İslamiyet yatıyor. Tabandan gelişen bir hareket olup, dinlerarası ilişkilere de büyük önem veriyor.”

“… dinlerarası diyalog inançlarımızı illa ki hafifletecektir diye bir kaide yok; aksine, inançlarımızı daha da berraklaştırabilir. Ben, bir Hristiyan olarak, Müslüman arkadaşlarım ve kardeşlerimden çok istifade ediyorum. …”

“… birer arkadaş, kardeş olarak eşit şartlarda masaya oturabildiğimiz zaman, büyük faydalar elde etmeye namzet olacağız. Allah’ın bizi bir araya koymasındaki amacın, bizim birbirimizi daha iyi tanıyabilmemiz olduğuna gerçekten inanıyorum. Ve sanırım Kur’an’da geçen bir ayeti özetliyorum şu an. Allah, birbirimizden yeni şeyler öğrenebilmemiz için bizi buraya koymuştur.”