Elmhurst College’ta Dini Bilimler Profesörü ve Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Paul Parker, aynı zamanda, Dinî Çalışmalar alanında verilen Seçkin Baltzer Makamı ünvanını taşıyor. Hristiyan Teolojik Etiği ve Dinlerarası Diyalog üzerine çalışıyor. Filistin’de Hristiyan Ekümenizmi ve İsrail’de Din Oluşumu üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyor.

“Müslüman olmayan kimselere hizmet etmenin yanında, Müslüman olmayan kimseleri de bizzat içine alan bir harekettir. Farz-ı misâl, ben bir Hristiyanım fakat kendimi Hizmet’in bir parçası olarak görüyorum.”

“… insanlar Hocaefendi’yi tanıyorlar çünkü o sınırlı ya da tek bir mezhebe ait bir dinden bahsetmiyor, tek bir yola hapsedilmiş bir İslamiyet öğretmiyor; o, daha şümüllü, sevgi dolu, başkalarını kucaklayan ve bilmediğine karşı açık olan bir İslamiyet’i öğretiyor. Yeni şeyler öğrenmeye hazır bulunuyor.”

“Hocaefendi’nin vaazlarını okuduğunuzda dikkatinizi çekecek bir nokta, onun doğal çevremiz adına endişe duyuyor olmasıdır.”

“Hizmet, kelimenin en güzel anlamıyla, pasifisttir, elinden geldiğince her yerde barışı sağlamaya gayret eder. Doğasında, özünde, o barışçıl yaklaşım vardır. İslamiyet’in güçlü bir temsilidir bu.”

“Hizmet’te ilgimi çeken bir başka nokta da her bir insana karşı bütüncül bir yaklaşımın sergilenmesidir. Bizler, salt bir ruh, salt bir beden, ya da salt bir akıldan ibaret değiliz.”