Donald Daniel, Georgetown Üniversitesi Güvenlik Araştırmaları Bölümü’nde ders verdi. Washington Georgetown Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora yaptı. Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanı’na özel müşavir olarak görev yaptı. 2002’de Ulusal İstihbarat Konseyi Ödülü’nü aldı. Amerikan Deniz Politikası ve Devlet Savunması hakkında sunumlar yaptı.

“Pozitif değerlere odaklanmaktan ziyade, dışarı çıkıp 11 Eylül ve benzeri girişimlerde bulunmak isteyen yeterince hareket var görünüyor. Elimizde ise hizmete ve hoşgörüye odaklanan bir hareket söz konusu.  Bana göre ihtiyacımız –ki bu konuda çok ümitliyim- diğer Amerikalıların bakıp “Müslümanların hepsi kotu ve gidip birilerini öldürmeyi isteyen insanlar değilmiş. İyi Müslümanlar da var,” diyecekleri hareketlerdir.  Bu hareket olumlu bir imaj sunuyor. Bu bana göre son derece önemli. Ve bu şekilde devam etmeli.”

“Hizmet, matematik ve fene verdiği önemden ötürü farkını ortaya koyuyor. İslami eğitim de veriyor ve bunun belli bir zamanı var. Ama bu eğitim ve yardım hareketi diğer hareketlerden farklı olarak, benim de takdir ettiğim çok daha geniş bir perspektifle, ayni zamanda hoşgörüye de dayanıyor.”

“Hizmet’in gerçekten takdir ettiğim diğer bir yönü, tekrar edecek olursam, hoşgörü vurgusu. Burada insanların Hizmet’i ve onun bu hoşgörü düşüncesiyle bakış açısını daha çok tanıtmaları gerekiyor.  Çünkü birçok insan, hakli gerekçelerle, “Müslümanların özellikle hoşgörülü olduğunu düşünmüyor.  Onlara göre hoşgörülü olmayan bu gruptan korkularının da bir sebebi bu. Ancak Hizmet bazen TV’de de önümüze çıkan bu baskın anlayıştan tamamen farklı bir imaj ortaya koyuyor.”