Katolik Teoloji Birliği’nde doçent. Aynı zamanda, Dinlerarası Çalışmalar ve Papazlık Bölümü Başkanı ve Katolik Teoloji Birliği’nde Katolik ve Müslüman İlişkileri Programı Direktörü’dür. Hristiyan-Müslüman İlişkileri Sözlüğü’nün yardımcı editörlüğünü yapmıştır.

“İslam dünyasında bir yenilenme ve islah hareketi olarak, Hizmet Hareketi’nde var olan büyük dehanın, onun, bir Müslümanın bireysel olarak Allah ile arasındaki ilişki ve bunun da yaşadığı dünya ile olan ilişkisine nasıl bir etkide bulunacağı gibi, İslam inancındaki en önemli kaidelere odaklanması olduğunu düşünüyorum.”

“Hocaefendi, bakışını hep ortak insanî değerlere, insanlığın tek bir aile olarak birlik olması noktasında Allah’ın bizden beklentilerine dikmiş olduğu için bir çok eleştiriye maruz kalıyor. İnanç sahibi insanlar olarak bildiğimiz üzere, çoğu zaman, Allah’ın istedikleriyle insanların—en azından kısa vadede—istedikleri örtüşmeyebiliyor. Dolayısıyla, Hocaefendi gibi, söz konusu değerleri temsil eden ve bir barış elçisi olmaya kendini adayan herhangi bir insan, insanların birbirinden ayrı ve birbirine ters düşmüş olarak kalmasını tercih eden güruhlar tarafından her zaman eleştirilecektir.”

“Oradaki Türk kardeşlerim arasında naçizane bir şekilde bulunuyordum—onlar Müslüman ben Katoliktim—ve bu kardeşlerim çok uzak diyarlardaki evlerini bırakıp buralara gelmiş, bir çok fedakarlıklarda bulunup her gün farklı zorluklara katlanmayı seçmişti.. neden mi? … Soweto’da yaşayan benim genç Katolik kardeşlerime—hem kız hem erkek—daha iyi bir hayatın fırsatını sunabilmek için.

Benim için Hizmet’in ideallerini ve değerlerini, Hizmet’in diyaloğa olan adanmışlığını, Hizmet’in hizmet etmeye ve en derin İslamî değerlere olan bağlılığını bundan daha iyi özetleyen bir şey olamaz.”