“Hizmet Hareketi’nde gördüğüm bir başka özellik de, bir diğerini daha derinden tanıma ve anlama gayretiyle, dünyada barış içinde bir birliktelik anlayışına hakikaten kendilerini adamış olmalarıdır.”

“Bu insan, iyiliğin, merhametin, nezaketin, affetmenin ve köprüler kurmanın önemini gerçek manada anlamış bir öğretmendir. Bana göre, bu insan, çok büyük bir sevgiyi ve iyiliği öğretiyor insanlara.. Onun, yalnızca Müslüman olanlar için değil, bütün bir insanlık için bir öğretmen olduğuna inanıyorum, çünkü öyle bir mesaj veriyor: eğer gerçekten bu şekilde yaşamış olsaydık, herkesin içinde mutlu olacağı barış dolu bir dünyamız olurdu.”

“Hizmet Hareketi’nde tanıdığım insanların İslamiyet’i yaşayış biçimlerine baktığımda, onların dinlerini asıl amacına uygun bir şekilde yaşadıklarına inanıyorum. Daha iyi birer insan olarak var olmaya, hakiki bir Allah sevgisi ve hakiki bir insan sevgisi besleyen insanlar yetiştirmeye gayret ediyorlar.”

Tam tamına hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama, Kur’an’da geçen, “Biz sizi birbirinizi tanıyabilmeniz için farklı millet ve kabileler halinde yarattık..” ayetini ilk duyduğumda, Hizmet Hareketi ve Pasifika Enstitüsü’nün bir parçası olan insanların bize kendilerini tanıtmalarında işte bunu gördüm.”