Kenneth Hunter, Chicago Prosser Kariyer Akademisi Lisesi Müdürü’dür. Loyola Üniversitesi’nde Din Bilimleri eğitimi aldı ve uzun yıllar dünya dinleri hakkında ders verdi. Illinois Talim ve Terbiye Kurulu’nda Dil Sanatları Değerlendirme Danışma Kurulu başkanlığı yaptı (2002-2012). Chicago Üniversitesi’nde doktora yapıyor.

“Yazılarından edindiğim izlenime göre, kendisi [Fethullah Gülen], eğitim yoluyla, belki daha da önemlisi, sevgi yoluyla dünyayı güzelleştirmeyi hedefleyen bir insan.”

“Sayın Gülen’i ve Hizmet Hareketi’ni tanıdıkça, hareketin, tüm yönleriyle, toplumu iyileştirmeyi, sağlıklı bir toplum oluşturmayı, ve iyiliğe yönelmeyi hedeflediğini görüyorum.”

“Hizmet’in özünü, Hareket’ten öğrendiklerimi, ve Niagara’da gözlemlediklerimi düşündüğümde, hepsinin sevgiyi görüyorum. Başka bir şey değil, bütün mesele, insanların daha iyiye dönüşebilmesidir. O dönüşüm de, başka insanların hayatlarına müdahale ederek değil, her insanın kendi içinde başlıyor. İçinde yaşadığın duygular sevgi yoluyla seni dönüştürmüyorsa, başkalarına da hiç bir şekilde sirayet etmeyecektir.”

“Niagara’yı ve Hizmet’i tanımanın bana hem kişisel olarak, hem de bir öğretmen olarak, büyük faydası oldu. İslamiyet’in güzelliğini, harikalıklarını, iyiliğini, huzur ve iyi niyetin vücut bulmuş bir şekli olan bu dini tanımış oldum.”