Gerald Grudzen

Prof. Dr. Gerald Grudzen

Prof. Dr. Gerald Grudzen, San José City College Felsefe ve Karşılaştırmalı Dinler Bölümü’nde profesör. Beşeri Bilimler, Amerikan Tarihi ve Karşılaştırmalı Din üzerine dersler veriyor. Maryknoll Dinbilimleri Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. New York Columbia Üniversitesi’nde ise tarih alanında doktorasını tamamladı.

“Dinler-arası alanda yürütülen çalışmaların, Hizmet Hareketi’nin en anlamlı ve kayda değer yanı olduğunu söyleyebilirim. Çeşitli sınıflar, gruplar ve dinlere bölünmüş bir dünyada yaşıyoruz ve insanlık olarak birbirimize bağlı olduğumuzu kavrayabilmek için kendi mezheplerimizin de ötesine uzanmalı ve insanlığı ve ortak manevî prensipleri paylaştığımızı fark etmeliyiz.

İçinde yaşadığımız ve maneviyatın büyük bir kısmının sekülerleştirildiği modern dünyada, Hizmet Hareketi’ni bana çekici kılan şey, onun bir manevî hareket olmasının yanında, insanlığı birbiriyle kaynaştırma gibi bir hedefinin de olmasıdır. “

“Okullarınızda doğrudan bir din üzerine eğitim vermekten ziyade insanlara ahlâkı öğretmeniz çok güzel. Böylesi bir manevî toplumsal hareketten yola çıkarak, farklı dinî ve kültürel kimliği olan insanların bir araya gelmesi ve insanlığa karşı bir sevgi, ilgi ve hizmet anlayışı etrafında toplanmasını bir başka ümit verici nokta olarak değerlendiriyorum.

Hepimiz bu ideal etrafında toplanabildiğimiz takdirde, insanlık adına pozitif bir gelecekten söz edebiliriz.”