Patrick Drinan

Prof. Dr. Patrick Drinan

Prof.Dr. Patrick Drinan, San Diego Üniversitesi Siyaset Bilimi profesörüdür. 1972’de Virgina Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladı. 1989-2007 yılları arasında San Diego Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. Akademik dürüstlük ve sorumluluk konusunda çalışmalar yaptı ve bu konuda üniversitelerde danışman olarak çalıştı.

“Sayın Gülen’in, kesinlikle, kültürel diyaloğun gerektirdiği şekilde dışa doğru açıldığını düşünüyorum, ki bu açılma yalnızca benim gibi akademisyenlere yönelik de değil, siyasî liderlerden farklı dinî gruplara kadar bir çok alana uzanıyor. Karşılıklı anlayışı geliştirme adına bu denli bir dışa açılım, bana sorarsanız, onun en büyük başarılarından birisidir.”

“Her ne kadar çok zor bir iş olsa da, Müslümanların gayri-Müslimlerle bir diyalog içerisinde bulunmalarının çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Dini bağlılıklar çok güçlü dürtülerdir ve, dolayısıyla, bir başka dinin söyleyeceklerini dinlemek herhangi bir dinî hareket için oldukça ağır bir yük olabilir.”

“Müslümanlar ile gayri-Müslimler arasındaki ilişkinin gerçekten bereketlenmesi ve iyileşmesi için, iki hatta üç nesil boyunca, karşılıklı olarak açık olmanın, birbirini dinlemenin ve kültürel ilişkileri devamlı surette yürütmenin gerekli olduğuna inanıyorum.

Ve, bana sorarsanız, Gülen Hareketi’nin bu konuda çok güzel bir temel oluşturduğunu düşünüyorum. Yürüttüğü faaliyetlerin hikmeti konusunda ya da kullanılan yöntemler noktasında, ortaya atılan kimi tartışmalar ve münazalarda da dahil olmak üzere, gidişatın oldukça sağlam olduğunu düşünüyorum.”