Steve Gilliland

Dr. Steve Gilliland

Dr. Steve Gilliland, Güney Kaliforniya Latter-day Saints kilisesinde yöneticidir. Aile Danışmanlığı üzerine yüksek lisans eğitimi aldı ve Boston Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yaptı. Harvard, Redcliff, MIT ve Boston üniversiteleri öğrencilerine yönelik Latter-Day Saints Kilisesi hakkında eğitim programları düzenledi.

“Hizmet Hareketi’ni, İslamiyet’in, bu zamana kadar görmüş olduğum, en güzel ifade şekli olarak görüyorum.”

“Kur’an’da da ifade edildiği gibi, Hz. Muhammed, farklı toplum, kültür ve geçmişlerden gelmemizin hikmetini, bizlerin bir araya gelerek birbirimizi anlama ve böylelikle de barışı hakim kılma mücadelesi vermemize bağlamıştır.

Hizmet Hareketi’ni harekete geçiren dürtünün, barışı sağlamak adına insanların birbirlerini anlayabilmeleri için onları bir araya getirme isteği olduğunu düşünüyorum.”

“Benim için Hizmet Hareketi’nin en vurucu noktası, kişilerde, gönüllülerde bulunan ve kendiliğinden gelişen o dinamizmdir.

İnsanlar, Sayın Gülen’in felsefesini kendilerine göre yorumluyor, içinde bulundukları durum ve ihtiyaçlara göre uyarlıyor ve ona göre bir uygulama geliştiriyorlar.”

“Tarih boyunca, bazı kişiler—zorbalar ya da nasıl bir tanım kullanmak isterseniz—bazı kimseler, kendi güçlerini arttırabilmek için korku unsurunu kullanmaya çalışmışlardır. … Türkiye’deki insanlara şu şekilde seslenmek istiyorum: Hizmet Hareketi’nin ajandasını oluşturan şeylerin gerçekte neler olduğunu öğrenin, Fethullah Gülen’in felsefesini okuyun ve, bir takım siyasileri dinlemek yerine, onların geldikleri noktayı bizzat kendiniz öğrenin. Asıl kaynağa gidin.”