Daniel Skubik

Prof. Dr. Daniel Skubik

Prof. Dr. Daniel Skubik, Kaliforniya Baptist Üniversitesi’nde Hukuk, Ahlak & Beşeri Bilimler Profesörüdür. Anayasa hukuku, idari ve uluslararası hukuk, ve hukuk felsefesi alanlarında dersler veriyor. Yüksek linans eğitimini siyaset bilimi, doktora eğitimini ise felsefe üzerine yaptı.

“Eşimle beni en çok etkileyen şey—ki bu biraz garip, belki biraz da komik gelebilir—ama bizi en çok etkileyen şey, Hizmet Hareketi gönüllülerinin hayatlarında görmüş olduğumuz mübareklik ve halis niyet oldu.

Ne inandıkları değerlerden utanıyorlar ne de hayatlarını adadıkları O Zat’a karşı, hiç bir şekilde, mahcup değiller.”

“Bir eğitimci olarak bu konuda biraz taraflı düşünüyor olabilirim fakat, Hizmet hareketi’nde ve Sayın Gülen’in öğretileri ve kişiliğinde görülen eğitim odağının, Hizmet’in çalışmalarının önemli bir parçasını oluşturan o eğitim vurgusunun, günümüzde yapılabilecek başlı başına en önemli iş olduğunu düşünüyorum.”

“Eğitim, genç insanları, onların kişiliklerini, ruhlarının yanı sıra akıllarını da şekillendirebilmek için bir fırsattır…”

“Genç insanları bu şekilde yetiştirmek, onlara Allah’ın takdir ettiği şekilde gelişmelerini sağlayacak fırsatları sunmak, ve dolayısıyla, bu zamanda onların donanımlı birer halife olarak Allah’ın işini yürütmelerine zemin hazırlamak… ne güzel bir vazife, ne zorlu bir iş, ne harika bir yoldur bu…”