Sophia Pandya

Doç. Dr. Sophia Pandya

Doç. Dr. Pandya, yüksek lisans ve doktora derecelerini California Üniversitesi-Santa Barbara’da Dinî Çalışmalar üzerine yaptı. Kadın ve İslam konularına yoğunlaşan Pandya, Gülen-Hizmet Hareketi ve Uluslararası Faaliyetleri: Çağdaş İslam’daki Fedakârlık Etkinlikleri Üzerine Örnek Olay İncelemeleri adını taşıyan kitabın editörlüğünü yaptı.

Sophia Pandya, Hizmet Hareketi’ni, insanları birbirinden ayıran sınırları “bütün bütün yıkmak isteyen” ve onun yerine “Biz bütün bir insanlığı kapsayacak sınırlar çizmek istiyoruz. Hatta, yalnızca insanları değil, hayvanları da, Allah’ın yarattığı tüm varlıkları da içine alan sınırlar..” diyen, “hayırsever ve insan-sever bir sivil toplum hareketi” ve “takdir edilesi yeni bir dini hareket” olarak tanımlıyor.

Bu zamana kadar gündemi hapsine alan “dışlayıcı ve sınır-çizen” projelerin aksine, Hizmet’in “katılımcı, ve kapsayıcı” çalışma stili ve projelerini takdir eden Pandya, “Hem bir Müslüman, hem bir İslam profesörü, hem de genel dinî bilimler profesörü olarak bu tür ‘kabul edici ve kapsayıcı’ projeleri görünce gurur duyuyorum, mutlu oluyorum,” diyor.

Pandya, sözlerine şu şekilde devam ediyor; “Onların yapmak istediği, bütün bir insanlığı kucaklama teşebbüsüdür. Hizmeti diğer dini gruplardan ayıran özelliğin bu olduğunu düşünüyorum.”